Malmö Plåt & Byggservice AB

Vår verksamhet

Sedan starten 1980 bedriver vi byggverksamhet med inriktning på ROT entreprenader och service, reparationer, underhålls- och renoveringsarbeten i Öresundsregionen. Kundernas önskemål om god kvalitét och snabb service är vår målsättning. Många av våra kunder har varit med oss i många år och vi tror på långsiktiga relationer.

Organisation

Vi har en organisation som består av två avdelningar, en avdelning för byggnadsplåtslageri och en för byggservice & byggentreprenad. Medarbetarna har en god yrkeserfarenhet och mångsidig kunskap för att kunna tillgodose kundernas skiftande behov av tjänster.

Kontakta oss