Malmö Plåt & Byggservice AB

  • Saxgatan 4 211 24 Malmö
  • 040-38 08 60
  • faktura@plat-bygg.se

Carola Kjällbring
Ekonomiansvarig
Mob: 0705-25 67 75
Carola.kjallbring@plat-bygg.se

Robert Lindblom
VD, delägare samt ansvarig för byggavdelningen
Tel: 040-38 08 62
Mob: 0703-18 42 98
robert.lindblom@plat-bygg.se

Patrik Magnusson
Delägare, ansvarig för plåtavdelningen & personal
Tel: 040-38 08 75
Mob: 0707-41 19 72
patrik.magnusson@plat-bygg.se

Kent Petersson
Projektledare plåtavdelningen
Tel: 040-38 08 76
Mob: 0703-18 42 86
kent.petersson@plat-bygg.se

Dennis Engeseth
Projektledare på byggservice.
Mobil: 0768-75 09 37
Dennis.engeseth@plat-bygg.se

Michael Lövgren
Arbetsledare byggservice
Mobil: 0705-18 42 67
michael.lovgren@plat-bygg.se

Mats Linden
Projektledare byggavdelningen
Telefon: 040-38 08 64
Mobil: 0708-24 60 87
mats.linden@plat-bygg.se