Kvalitets, Miljö- och arbetsmiljötänkandet är stort inom företaget. Vi värnar om en god miljö och kvalitet i enskilda detaljer såväl som genom hela processen.

Miljö- och kvalitetspolicy

Vi har inom företaget en kvalitets & miljöpolicy som innebär att vi alltid skall arbeta för att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete genom att aktivt följa de kvalitets & miljömål baserat på gällande krav på ISO standard. Vi eftersträvar att använda metoder och material som är kvalitetsmässigt bra och miljövänliga.

Miljö- och kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi fokuserar ständigt på planering, effektivitet för att minska energiförbrukning och utsläpp för transporter.

Arbetsmiljö

Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Vi jobbar aktivt med att förhindra och förebygga olyckor & ohälsa i arbetet genom att analysera ,bedöma risker och utbilda personal som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Vi är måna om att våra medarbetare ska känna sig trygga & säkra i sin arbetsmiljö.

Kvalitetssäkrat arbete

Medarbetarna har kvalitetstänkandet i ryggraden. Vi jobbar med kvalitets- och miljöplaner där det krävs. Själva tanken och idén med ett kvalitetssäkrat jobb finns hos alla medarbetare och gäller i lika hög grad för ett litet som ett stort jobb.

Våtrumscertifikat

Malmö Plåt & Byggservice AB är certifierade enligt BKR vid renovering av badrum och andra våtutrymmen.